KTVRavne Free WiFi

Prvo pravo brezplacno WiFi omrezje velikih hitrosti
 


FREE WIFI KOROSKA
Sirimo omrezje z brezzicnim signalom na Koroskem.
Bi zeleli da ga postavimo tudi pri vas? Pokličite nas! Preseneceni boste!
Tudi obcine - obrnite se na nas!

Info klicni center: 02 82 80 80 8
 
Izvedba:
TOPhit